Naši predstavnici su izloženi stalnom pritisku poslodavca, tako je naš predsednik Sindikalne organizacije "Tamiš Dunav"doo Pančevo dobio otkaz bez osnova. SSPPDIV Srbije sa Pododborom...

Na sastanku Predsedništva SS PPDIV Srbije održanog  08.02.2021 god. posle prezentacije portala SSPPDIV od strane Despotov Dejana prisutni članovi su se složili da...

Edukacija se nastavlja i u ovim teškim vremenima. Dvadestak mladih članova je prisustvovalo edukaciji sa željom da unesu novu energiju i podstaknu svoje kolege...

U hotelu Norcev, Iriški Venac održan je seminar u okviru projekta "Kroz saradnju u bolju budućnost" koji SS PPDIV Srbije ostvaruje zahvaljujući Olof...