Nadzorni odbor

Nadzorni odbor za mandatni period 2020 – 2025. godina
Nenad Stojanović
HISSAR, Prokuplje
Suzana Bukovac
IMLEK, Beograd
Milan Gružanić
KNJAZ MILOŠ, Aranđelovac
Slavka Radaković
ZZ KLJAJIĆEVO, Kljajićevo