EDUKATIVNI PROGRAMI

Samostalni sindikat PPDIV Srbije ulaže velike napore na području osposobljavanja, obrazovanja i informisanja članova sindikata i predsednika sindikalnih organizacija, kako bi bili u stanju odgovoriti potrebama organizacije, odnosno kako bi mogli kvalitetno obavljati svoju funkciju zaštite prava i interesa članova sindikata i zaposlenih. 

Cilj sindikalnog osposobljavanja članova pre svega bilo je nastojanje da sindikat što uspešnije odgovori zahtevima današnjeg vremena. Najčešći oblik obuke članova i predsednika sindikalnih organizacija su seminari, konferencije i tribine na kojima učestvuju članovi iz različitih sindikalnih organizacija SS PPDIV Srbije. Obzirom na područje rada i interese naših članova kontinuirano se održavaju seminari za sledeće učesnike:

  • predsednike sindikalnih organizacija
  • članove odbora sindikalnih organizacija
  • predstavnike zaposlenih za zaštitu i bezbednost na radu
  • predstavnike mladih i žena
  • aktivne članove sinditata 

Pored organizovanja sopstvenih seminara SSPPDIV Srbije učestvuje i u sprovođenju seminara raznih međunarodnih organizacija i sindikalnih udruženja.