INFORMISANJE ČLANSTVA

Informisanje unutar SS PPDIV Srbije odvija se dvosmerno, sindikat informiše članove svojih organa, predsednike sindikalnih organizacija, predstavnike sekcije mladih i žena, predstavnike zaposlenih za zaštitu i bezbednost na radu i same članove kroz sednice, skupove, seminare, konferencije i posete sindikalnim organizacijama, o radu sindikata i svim bitnim informacijama za sindikalne organizacije i članove. Istim putem predstavnici sindikata dobijaju povratne informacije od članstva o stanju, problemima i aktivnostima u sindikalnim organizacijama.

Da bi poboljšao informisanost i omogućio članovima da budu aktivniji u radu sindikata  SS PPDIV Srbije je izradio ovu web stranicu gde će informacije članovima biti mnogo dostupnije i transparentnije, a članovi će moći direktno da se informišu o raznim oblastima delovanja sindikata ali i da predlažu i iznose svoja mišljenja.