ISTORIJAT SS PPDIV SRBIJE

Istorija u Srbiji beleži da su prva strukovna kooperativna udruženja počela da se osnivaju krajem XIX veka. Zbog diktatorskog režima tog vremena njihove aktivnosti su bile zabranjivane, a njihovi akteri maltretirani i hapšeni. U Februaru 1888. godine u našoj branši prvi se organizuju  novosadski mlinarski radnici koji tada uspevaju da se prvi izbore da nedelja bude neradan dan i taj datum se uzima kao datum nastanka našeg sindikata. U toku 1903. godine strukovni sindikati se ujedinjuju u Radnički savez Srbije koji je preteča današnjeg Saveza samostalnih sindikata Srbije. Dakle, sindikat u Srbiji ima veoma dugu tradiciju postojanja i u tom periodu je bilo mnogo uspona, padova i prekida rada, a uloga i značaj sindikata u društvu zavisila je od društvenog i ekonomskog uređenja države.

Dva perioda su veoma značajna u istoriji sindikata, to je period od 1950. – 1988. godine, to je period jednopartijskog komunističkog sistema, dogovorne ekonomije, period društvenih dogovora i samoupravnih sporazuma, što su bile glavne karakteristike samoupravljanja u kojima je sindikat kao produžena ruka komunističke partije imao jasno definisanu i prividno značajnu ulogu u društvu.

Od 1989. godine ukida se jednopartijski sistem, uvodi se višestranački sistem i tržišna ekonomija u Srbiji, što drastično menja položaj zaposlenih i sindikata. Neophodno je bilo transformisati sindikat iz društveno političke organizacije u dobrovoljnu interesnu organizaciju, samostalnu u odnosu na državu poslodavca i političke partije.

SS PPDIV DANAS

Ko smo mi danas, Samostalni sindikat zaposlenih u poljoprivredi, prehrambenoj, duvanskoj industriji i vodoprivredi Srbije je samostalna demokratska interesna organizacija koja se bori za pravo svakog svog člana kojem u našoj organizaciji omogućavamo integraciju u grupu u kojoj će naći sigurno utočište i zaštitu pred interesima kapitala. U SS PPDIV Srbije su organizovani zaposleni u kompanijama i ustanovama iz delatnosti poljoprivrede, prehrambene, duvanske industrije i vodoprivrede.

Osnovna misija delovanja sindikata je u zaštiti i unapređenju profesionalnih, radnih, ekonomskih, socijalno-materijalnih i drugih pojedinačnih prava članova sindikata. To postižemo besplatnom pravnom zaštitom kod svih kršenja prava iz radnog odnosa i po osnovu rada, direktnim učešćem ili posredovanjanjem oko kolektivnih ugovora i ugovora o bezbednosti i zdravlja na radu, kao i pružanjem kompletne logistike za bilo koju sindikalnu aktivnost na nivou kompanije.

Osnovni oblik organizovanja i delovanja SS PPDIV Srbije je sindikalna organizacija koja deluje na nivou kompanije ili ustanove u kojoj su zaposleni naši članovi. SS PPDIV Srbije u svom sastavu ima ukupno 198 sindikalnih organizacija, u koje je učlanjeno oko 18.000 članova sindikata.

SS PPDIV Srbije je jedan od 28 granskih sindikata na nivou Srbije koji konstituišu Savez samostanih sindikata Srbije, a u međunarodnim okvirima punopravani je član EFFAT i IUL, evropske i svetske konfederacije sindikata za poljoprivredu, hranu, piće, duvan i turizam.

ČEMU TEŽIMO!

Planiramo da u narednom periodu, a uz podršku naših partnera i prijatelja, podizanjem sopstvenih kapacitete napravimo iskorak u pravcu modernizacije našeg sindikata. Cilj je moderan, proaktivan, politički uticajan i finansijski stabilan sindikat koji će biti prepoznat kao borac za radnička prava, kojem se veruje i koji ima podršku u široj javnosti, sindikat koji će biti ravnopravan učesnik u društvu i koji će imati potpisan granski kolektivni ugovor na nivou Republike Srbije.