ODMORI I REKREACIJE

Moderan način života i rada, izazvao je korenite promene, kako u karakteru i strukturi opterećenja u uslovima rada, tako i u karakteru i načinu provođenja slobodnog vremena i odmora.  S obzirom da je savremeni rad najčešće lišen dinamičkih mišićnih naprezanja i za čovekov organizam neophodne optimalne motoričke aktivnosti,  stvorila se potreba za pronalaženjem odgovarajućih aktivnosti koji će u slobodnom vremenu zadovoljiti neke od osnovnih ljudskih potreba, koje se ogledaju u kretanju, rekreaciji, komunikaciji, igri, zabavi i sl., a koje će doprineti boljem i kvalitetnijem načinu života.

S obzirom da sadržaji sporta i sportske rekreacije imaju dominantnu ulogu u zadovoljavanju nekih osnovnih ljudskih potreba, ne čudi da upravo oni predstavljaju jedan od značajnih oblika delovanja sindikata, gde se tradicionalni sadržaji odmora, zamenjuju novim sadržajima koji su usaglašeni sa programima aktivnog odmora, a koji podrazumevaju sportske i rekreativne sadržaje, uključujući i brojne aktivnosti u atraktivnom prirodnom ambijentu.

Sindikat u saradnji sa turističkim organizacijama već godinama za svoje članove obezbeđuje rekreativne odmore na moru, planini ili u nekoj od naših banja. Rekreativni odmori se obezbeđuju po atraktivnim cenama, a  mogu da se finansiraju i iz sindikalne članarine koja pripada sindikalnoj organizaciji ili sredstvima poslodavca ukoliko je to ugovoreno. O tome ko ima pravo na besplatan odmor odlučuju predstavnici sindikalne organizacije, naravno uz prethodno mišljenje ostalih članova sindikata, vodeći računa da na put krenu oni kojima je odmor najpotrebniji, kao i kolege koje do sada nisu koristili tu pogodnost. Članovi sindikata na put mogu povesti i članove svojih porodica plaćajući cenu u skladu sa obezbeđenim uslovima.

SS PPDIV Srbije već više od 20. godina organizuje radničke sportske igre pod nazivom „Susreti agrara Srbije“, gde je osnovni cilj zbližavanje i druženje članova sindikata koji su zaposleni u kompanijama iz delatnosti koje zastupamo. Naravno, da kroz druženje i sportsko nadmetanje jedan od osnovnih ciljeva treba da bude i što masovnije bavljenje sportom sa željom da se ostvare što bolji rezultati, ali prvenstveno da svi zdravo živimo. Pored navedenog, zaposleni predstavljaju i kompaniju iz koje dolaze, jer na igre dolazi preko 400 takmičara iz kompanija iz cele Srbije.