SINDIKAT PPDIV SRBIJE

Dečanska 14/VI
11000, Beograd
PAK: 106905
Srbija

E-mail: sindikat.poljoprivrede@gmail.com
Tel: (+381 11) 32 31 109
Fax: (+381 11) 33 41 606

PO SSPPDIV SRBIJE ZA VOJVODINU

Bulevar Mihajla Pupina 24
21000, Novi Sad
PAK: 400348
Srbija

E-mail: possppdivsrbije@gmail.com
Tel: (+381 62) 80 45 500

OSS PPDIV SRBIJE ZA BEOGRAD

Dečanska 14/II
11000, Beograd
PAK: 106905
Srbija

E-mail: poljoprivreda@sindikat-beograda.rs
Tel: (+381 11) 32 42 972

OSS PPDIV SRBIJE ZA NOVI SAD

Bulevar Mihajla Pupina 24
21000, Novi Sad
PAK: 400348
Srbija

E-mail: ssppdivsrbije@gmail.com
Tel: (+381 63) 77 02 643