KOLEKTIVNI UGOVORI

Kolektivni ugovor je pismeni sporazum između zaposlenih, koje predstavlja sindikat, i jednog ili više poslodavaca, kojim se regulišu različita pitanja iz područja radnih odnosa i koji ima pravnu snagu, odnosno predstavlja izvor prava. To znači da zaposleni ako nisu organizovani u sindikat ne mogu sa poslodavcem sklopiti važeći kolektivni ugovor. 

Kolektivnim ugovorima uređuju se pitanja zarade i drugih materijalnih prava, radnog vremena i organizacije rada, odmora, zaštite na radu i drugih radnih i socijalnih prava radnika, kao i mehanizama zaštite tih prava. Iako se sadržajem mogu preklapati sa ugovorima o radu zaposlenog, kolektivni se ugovori u pravnom smislu od njih razlikuju po tome što se primjenjuju na sve radnike zaposlene kod jednog ili više poslodavaca koji su potpisali takav ugovor.

Kolektivni ugovori mogu se potpisati na različitim nivoima organizovanosti, pa tako postoje kolektivni ugovori kod poslodavca, kolektivni ugovori na nivou grane delatnosti i opšti kolektivni ugovor koji se primenjuje na sve zaposlene u državi (kakav trenutno ne postoji u Srbiji). To znači da se na zaposlenog istovremeno može primenjivati više različitih kolektivnih ugovora, kao i odredbe sadržane u njegovom ugovoru o radu, te Zakonu o radu i drugim zakonima i pravilnicima koji regulišu radne odnose.

Svrha kolektivnih ugovora je da omoguće zaposlenima i poslodavcima da putem zajedničkog dogovora detaljnije uređuju funkcionisanje radnih odnosa u praksi, što istovremeno pruža priliku zaposlenima da se, putem svojih organizacija – sindikata, izbore za povoljnije uslove rada i prava iz radnog odnosa od onih koja su propisana zakonima ili sadržana u njihovim ugovorima o radu.

SS PPDIV Srbije svojim članovima obezbeđuje svu potrebnu logistiku za kolektivno pregovaranje na nivou poslodavca, a osnovni zadatak i cilj sindikata je da ima potpisan kolektivni ugovor na nivou grane delatnosti i da taj kolektivni ugovor ima svoju punu primenu na sve poslodavce u Republici Srbiji.