BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU

Bezbednost i zaštita zdravlja na radu jedno je od osnovnih prava svakog čoveka, jer jedino bezbedan rad, zdrava i bezbedna radna sredina omogućavaju produktivan rad i život. Zadaci bezbednosti i zdravlja na radu nisu samo zaštita zdravlja zaposlenih i očuvanje sredstava za rad, njeni zadaci su, svakako, i povećanje produktivnosti, kvaliteta proizvoda i usluga, motivacije za rad, zadovoljstva zaposlenih i na taj način povećanja kvaliteta života pojedinca i društva u celini.

Ko bolje poznaje opasnosti na radnom mestu, ako to nisu zaposleni? Članovi Odbora za bezbednost i zdravlje, bi trebalo, da uz konsultaciju zaposlenih, prikupe sve opasnosti vezane za radna mesta i da se potrude da Akt o proceni rizika sadrži te opasnosti. Uloga zaposlenog u ostvarivanju bezbednih uslova rada i očuvanju zdravlja je veoma značajna, jer od njegovog ponašanja i primene propisanih mera i sredstava zaštite u velikoj meri zavisi nivo ostvarene zaštite.

Bezbednost i zdravlje na radu spada u red osnovnih socijalnih i sindikalnih prava, pa samim tim i predstavlja jedno od najznačajnijih pitanja kojima se sindikat bavi. Zaposleni, preko svojih sindikalnih predstavnika, moraju uzeti učešće u ostvarivanju bezbednih uslova rada i očuvanju zdravlja, a sindikat mora, ako već nije, reorganizovati svoje redove i odrediti članove koji će se baviti ovom oblašću.