SEKCIJA ŽENA SS PPDIV SRBIJE

Uprkos činjenici da je sve više žena pogođeno negativnim promenama u svetu rada, naročito u industrijama u kojima su žene većinski zaposlene, čini se da sindikati ne uspevaju da odgovore na njihove potrebe i probleme. Kako bi se njihov položaj unutar sindikalnog organizovanja popravio, sindikati moraju redefinisati sopstveno shvatanje rada i početi da uzimaju u obzir problem neplaćenog rada, koji se odnosi na kućni rad – brigu oko porodice i domaćinstva.

 

Sekcija žena SS PPDIV Srbije, treba da nastane kao rezultat potrebe da se organizovano pristupi zastupanju, javnoj promociji i zaštiti radnih, socijalnih i sindikalnih prava žena, kao i širenju značaja SS PPDIV Srbije kod njih. Aktivnosti Sekcije žena treba da bude usmerene su ka poboljšanju položaja žena u svetu rada, u Sindikatu i u društvu uopšte, i suočavanje sa problemi sa kojima se susreću na radnom mjestu i u svojim organizacijama: nasilje, seksualno uznemiravanje i zlostavljanje, mobbing, preopterećenost i iscrpljenost, rodna diskriminacija i seksizam.

 

Dvadesetak žena će biti odabrane da uz svesrdnu pomoć SS PPDIV Srbije budu nosioci aktivnosti u osmišljavanju ideja i akcija koje će za cilj imati privući žene da se učlane i sindikalno aktiviraju, učestvuju u donošenju odluka na svim nivoima organizovanja sindikata i da preuzmu značajne funkcije u radu sindikata.