SEKCIJA MLADIH SS PPDIV SRBIJE

Sekcija mladih SS PPDIV Srbije, treba da nastane kao rezultat potrebe da se organizovano pristupi zastupanju, javnoj promociji i zaštiti radnih, socijalnih i sindikalnih prava mladih radnika, kao i širenju značaja SS PPDIV Srbije u populaciji mlađoj od 35 godina. Aktivnosti Sekcije treba da bude usmerene su ka poboljšanju položaja mladih u svetu rada, u Sindikatu i u društvu uopšte. Članovi Sekcije mladih mogu biti svi članovi SS PPDIV Srbije mlađi od 35 godina.

 

Strateški zadatak Sekcije mladih treba da bude razvoj strukture i aktiviranje već postojećeg ali pasivnog članstva, pa je započet rad na planskom osnivanju Sekcija mladih na nivou SS PPDIV Srbije.

 

Najvažniji ciljevi delovanja Sekcije mladih su:

 

  • učlanjivanje i okupljanje mladih radnika
  • ohrabrivanje mladih radnika da pristupe sindikatu
  • uključivanje mladih u rešavanje njihovih problema s kojima se susreću
  • veći nivo uključivanja u rad sindikata na svim nivoima donošenja odluka
  • preduzimanje akcija koje će za cilj imati zaštitu prava mladih radnika i rešavanje njihovih problema
  • i sve drugo što mladi smatraju važnim i što će njihov radni vek učiniti boljim i sretnijim

 

Dvadesetak mladih aktivista koji će biti odabrani da uz svesrdnu pomoć SS PPDIV Srbije budu nosioci aktivnosti u osmišljavanju ideja i akcija koje će za cilj imati privući mlade radnike da se učlane i sindikalno aktiviraju, a njihovi predstavnici će biti uključeni i u rad Odbora mladih EFFAT-a kako bi razmenjivali znanja i iskustva sa mladima iz različitih delova Evrope.

 

Zato vas pozivamo, pridružite se svojim mladim kolegama u vašim kompanijama i budite deo jedne ugledne sindikalne organizacije koja će uvek biti uz vas i koja će učiniti sve da vam pomogne u rešavanju vaših problema iz područja rada, jer bez radničkog udruživanja i solidarnosti nema budućnosti.