BROJ –službeno

BEOGRAD 18.09.2015.

 

Izvod iz zapisnika sa sednice ROS-a , održane 17.9.2015.

 

Sednici su prisustvovali : Dragan Zarubica , Miodrag Bradonjić,Kolarević Živorad, Dragan Lukić,Dragan Adamović,Leškov Goran,Dušan Bogosavljević, Branislav Šekerović, Živanović Goran, Đorđević Milisav, Roganović Goran, Trojanović Stojan , Saša Ognjanović,Simić Goran, Vidović Anđelka,Maksimović Rade,Petrović Snežana, Rajković Novica,Šantl Milijana, Todorović Bogdan , Munić Slavica , Rajković Miodrag, Pal Nađ ,Pantić Vesna, Miljković Sonja i Vidojković Milan.

 

Odsutni su opravdano : Mrđenović Nenad, Minčić- Bukovac Suzana, Radomir Pećinar, Marina Gačić, Dejak Radmila i Mile Martinović.

 

Predsednik ROS –a , je predložio dnevni red za sednicu , koji je usvojen jednoglasno i on glasi:

 

D N E V N I R E D

 

1. Usvajanje zapisnika sa predhodne sednice.

2. Informacija o radu između dve sednice ROS-a

- Poseban kol.ugovor

- Odluke Veća SSSS

- Odluke Statutarnog odbora

- Idea- kartice

3. Prezentacija reforme SS PPDIV Srbije

4. Donošenje odluke o isključenju.

5. Dogovor o budućem radu

6. Tekuća pitanja

 

Pre usvajanja zapisnika predsednik je predložio da se verifikuje novi član odbora Munić Slavica iz Knjaz Miloša umesto Snežane Milošević. 

 

AD.1. Zapisnik sa predhodne sednice je usvojen jednoglasno.

 

AD.2. - Predsednik SS PPDIV Srbije je detaljno informisao članove Republičkog odbora SS PPDIV Srbije o pregovorima u vezi GKU i rekao da su pregovori bili teški ali su završeni i čeka se odluka UPS da li će da potpiše isti.

Dogovoreno je da ako se nedobije prošireno dejstvo GKU , da se isti stavi van snage ,jer nema nikakvog smisla.

- Potpredsednik ROS-a Bradonjić M. je upoznao članove ROS-a , o Odlukama VSSSS od 1.7.2015. g. da se iz predsedništva SSSS i SES –a izbace predstavnici poljoprivrede, su donesene mimo Statuta SSSS i prema tome se moraju poništiti i doneti nove u skladu sa Statutom SSSS i odlukom VSSS. 

- Uputiti zahtev VSSS i predsedniku SSSS da na prvoj sednici donese ili promeni odluke VSSS koje nisu u skladu sa Statutom SSSS i ubaci u sastav predsedništva predstavnika poljoprivrede i u SES imenuje Zarubicu Dragana predsednika SS PPDIV Srbije .

- Statutarni odbor je dao mišljenje da su obadve odluke nestatutarne.

- Akcija oko Ideja kartica se nastavlja i dalje , jer do sada je podeljeno oko 1200.kartica.

- Organizacija SS PPDIV Srbije za teritoriju grada Novog Sada je sprovela dogovore i organizaciju po Statutu SS PP DIV Srbije .

- U ovom periodu smo obišli mnoge organizacije sindikata u preduzećima : Neoplanta, Koteks, Vrbas, Štark, PKB,Knjaz, Bambi, Institut za kukuruz,Beograd vode, itd.

- U Vrbasu je održana sednica predsedništva ROS-a, na kojoj je bio prisutan i Lj. Orbović i razgovaralo se o odnosima SSSS i SSPPDIV Srbije . Na sva postavljena pitanja od strane članova predsedništva nije dobijen nijedan odgovor osim da Statut niko nepoštuje i da nije dobar.Po pitanju naše učešća u radu predsedništva i SES-a rekao je da čeka mišljenje Statutarnog Odbora SSSS i postupiće po istom. 

- Cena rada u 2016.g. ostaje ista. 121,00 po satu.( minimalna )

 

AD.3. Potpredsednik ROS-a Bradonjić Miodrag je detaljno još jednom objasnio članovima ROS-a , ciljeve i način sprovođenja reformi u našem sindikatu. Dosta je urađeno na budućoj organizaciji sindikata i sada smo jedinstven sindikat na celoj teritoriji Srbije , ali ima još dosta toga da se uradi.

Članovi odbora su potvrdili sve rečeno u vezi reformi ali i da nam pojedinci iz SSSS i VSSS prave probleme na teritoriji, ali mi odlučno, nastavljamo sa procesom reformi u našem sindikatu.

 

AD.4. Jednoglasno je doneta odluka o isključenju Vidojević Gorana iz SS PPDIV Srbije i raspuštanja sindikalne organizacije F.M. DIN – Niš i za poverenika imenuje Vojkan Petrović .dipl.pravnik iz F.M.DIN – Niš.

Odluku sprovesti do 30.10.2015.godine.

 

AD.5. Organizacija SS PPDIV Srbije za teritoriju grad Beograda, mora sprovesti organizaciju u skladu sa odluka ROS-a i predsedništva i uskladiti organizaciju prema Statutu SS PP DIV Srbije u najkraćem mogućem roku. 

Nastaviti akcije na terenu u cilju sprovođenja reformi , jer pisma koja šalju pojedinci iz SSSS i VSSS su bezobrazna i besmislena, a u mnogome ruše autoritet sindikata, bez ikakvog prava i osnova.

Poslati dopis svim sindikalnim organizacijama na teritoriji Vojvodine u vezi besmislenih dopisa i pisama iz SSSS i VSSS.

Dogovoreno je da se održe seminari o daljoj reformi i pravcu razvoja našeg sindikata.

Svi naši članovi na svojim teritorijama moraju štititi interese sindikata čiji su članovi i nedozvoliti iznošenje laži i klevata na račun rukovodstva i predsednika sindikata i objasniti ciljeve naših reformi.

 

AD.6. Milisav Đorđević je informisao članstvo o dešavanjima u PKB kompaniji i pritisku na radnike u vezi prodaje preduzeća. 

Doneta je odluka da se za poverenika u fabrici šečera u Žablju postavi Srećkov Dragan.

 

Ssdnica je završena u 14,00.

 

 

Sekretar                                                                                                                                                               Predsednik

 

Dragan Lukić dipl.pr. s.r.                                                                                                                                        Dragan Zarubica dipl.ing.s.r.

 
Ordinacija - Moj Zubar
Nedeljka Gvozdenovića 39
 
 

 

FITNES CENTAR

PLAY GYM

Војводе Миленка 40


 

 

Dečanska 14/VI, Beograd
sindikat.poljoprivrede@gmail.com
Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Blue Gray
Background Color
Text Color
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Scroll to top