Štampa

BROJ : 38 - 2016

BEOGRAD 29.06.2016.

 

- ČLANOVIMA STATUTARNOM ODBORU

- PREDSEDNIKU STATUTARNOG ODBORA

PREDMET : MIŠLjENjE

U IME SINDIKATA PP DIV SRBIJE TRAŽIMO DA NAM DATE MIŠLjENjE DA LI JE U SKLADU SA STATUTOM SSSS, OSNIVANjE ODBORA SINDIKATA NA TERITORIJI BEZ ODLUKE MATIČNOG SINDIKATA ( POZIVAJUĆI SE NA ČLAN 42. STATUTA SSSS) , I MIMO STATUTA SS PPDIV SRBIJE, JER TI ORGANI SINDIKATA VEĆ POSTOJE , LEGALNO IZABRANI U IZBORNOM CIKLUSU , U SKLADU SA STATUTOM SS PPDIV SRBIJE I SSSS.

 

NA OVAJ NAČIN SE RAZBIJA I RUŠI SINDIKAT , STVARNO MI JE ŽAO, ALI NAS NEĆETE SPREČITI DA SPROVEDEMO NAŠE REFORME U SINDIKATU, JER I POJEDINE ODLUKE KOJE STE RANIJE DONOSILI SU PROIZVELE HAOS I ANARHIJU U SINDIKATU. MI SAMO TRAŽIMO DA SE DOSLEDNO POŠTUJE STATUT A NE SELEKTIVNO , ČEMU VI NAŽALOST DOPRINOSITE POD UTICAJEM ODREĐENIH LjUDI, ŠTO VEROVATNO U BUDUĆE NEĆE BITI SLUČAJ , JER JE IZABRAN NOVI PREDSEDNIK.

 

NADAMO SE DA ĆEMO DOBITI ODGOVOR U PROPISANOM ROKU I ŠTO HITNIJE.

 

S POŠTOVANjEM PREDSEDNIK 

 

DRAGAN ZARUBICA dipl.ing