Štampa

Sindikalnim organizacijama Samostalnog sindikata zaposlenih u poljoprivredi, prehrambenoj, duvanskoj industriji i vodoprivredi Srbije

Na Republičkom odboru Samostalnog sindikata zaposlenih u poljoprivredi, prehrambenoj, duvanskoj industriji i vodoprivredi Srbije, kao najvišem organu između dva Kongresa, održanom dana 18.09.2015 godine, doneta je Odluka da se obratimo pismom svim našim sindikalnim organizacijama koje pripadaju našem granskom sindikatu i svim našim članovima. To smo i ovako imali nameru, a tu odluku je ubrzao dopis Saveza samostalnih sindikata Srbije br. 438 od 16.03.2015 godine koji se upućuje sindikalnim organizacijama, pa i našim sindikalnim organizacijama, koji osim tražene discipline unosi dosta zabuna i pomalo pretnji i zaplašivanja predsednicima sindikalnih organizacija i samom članstvu, pominjući sve i svašta od krivične odgovornosti do obligacionih obaveza i smena sindikalnog rukovodstva u sindikalnim organizacijama.

Poštovani sindikalni rukovodioci i poštovano sindikalno članstvo u sindikalnim organizacijama koje pripadate našem granskom sindikatu, odnosno Samostalnom sindikatu zaposlenih u poljoprivredi, prehrambenoj, duvanskoj industriji i vodoprivredi Srbije, da razjasnimo nekoliko osnovnih stvari:

 

Sindikalne organizacije iz grane poljoprivrede, prehrambene, duvanske industrije i članstvo su pre svega jedino članovi svog granskog sindikata odnosno, Samostalnog sindikata zaposlenih u poljoprivredi, prehrambenoj, duvanskoj industriji i vodoprivredi Srbije, a tek indirektno, preko svoga granskog sindikata i članovi Saveza samostalnih sindikata Srbije, pošto vaš granski sindikat, zajedno sa drugim granskim sindikatima (zdravstva, prosvete, građevinarstva, hemije i nemetala, uprave i pravosuđa, energetike i sl.) sačinjavaju Savez. Isto i vaše kolege iz sindikalnih organizacija iz grane metala , gradjevine, pripadaju prvo i jedino svom granskom sindikatu metala , gradjevine, pa tek preko svoje grane, indirektno, Savezu samostalnih sindikata Srbije.Tako da vi nemate nikakvih direktnih obaveza prema Savezu samostalnih sindikata Srbije, pa tako niko iz Saveza ne može da vas kažnjava niti smenjuje, to pravo ima jedino vaš granski sindikat ukoliko ne poštujete Statut i pravila svoje grane, svog granskog sindikata, u ovom slučaju Statut i pravila Samostalnog sindikata zaposlenih u poljoprivredi, prehrambenoj, duvanskoj industriji i vodoprivredi Srbije.

Savez samostalnih sindikata Srbije može jedino da kažnjava ili isključuje iz organa Saveza ,samo predsednike i rukovodstvo Samostalnog sindikata zaposlenih u poljoprivredi, prehrambenoj, duvanskoj industriji i vodoprivredi Srbije ,može da tuži i vodi postupke samo prema granskom sindikatu, nikako Vas i vaše sindikalno rukovodstvo u vašoj sindikalnoj organizaciji.

Ovim mi ne pozivamo na sindikalnu nedisciplinu, naprotiv, mi u okviru našeg granskog sindikata sprovodimo rigoroznu sindikalnu disciplinu prema našem i vašem Statutu Samostalnog sindikata zaposlenih u poljoprivredi, prehrambenoj, duvanskoj industriji i vodoprivredi Srbije, ali i gajimo potpunu otvorenost prema vama, potpuno otvoreni za sve vaše argumentovane predloge, sa potpunim uvažavanjem vaših potreba i interesa, spremni da se odazovemo na svaki vaš poziv i da pružimo svaku vrstu pomoći.

Zato, ako uredno poštujete pravila i Statut vašeg granskog sindikata, Samostalnog sindikata zaposlenih u poljoprivredi, prehrambenoj, duvanskoj industriji i vodoprivredi Srbije, ako uredno izmirujete članarinu prema pravilima i formuli iz Statuta Samostalnog sindikata zaposlenih u poljoprivredi, prehrambenoj, duvanskoj industriji i vodoprivredi Srbije, nikada ne možete doći pod udar bilo kakvih krivičnih sankcija ni vi kao rukovodstvo sindikalne organizacije niti vaše poslovodstvo u vašoj firmi, preduzeću, kompaniji.Pominjanje Ustava, Zakona o obligacijama od strane Saveza samostalnih sindikata Srbije je samo bombastično naklapanje, koje služi da impresionira, ali i zaplaši. Bez ikakvog osnova, naravno.

Savez samostalnih sindikata Srbije samo može da se obraća vašem granskom sindikatu i drugim granskim sindikatima koji ga čine, nikad vama, kao sindikalnoj organizaciji, pošto, ponavljamo, vi niste kao sindikalna organizacija, direktno član Saveza, već samo svoga granskog sindikata.

Spremni smo, i doćićemo u svaku našu,  sindikalnu organizaciju iz naše grane, da objasnimo ciljeve i namere, našeg i vašeg granskog sindikata, da saslušamo vaše predloge i preporuke, da pomognemo, da radimo, da sarađujemo, da zajedno napredujemo i usavršavamo se, da u ovom teškom i komplikovanom vremenu, zajedno sa vama prođemo kroz tranzicijske muke i da negde na kraju tunela, upalimo svetlo sa nas koji ovo stvaramo i za naše mlađe, koji dolaze iza nas.

 

S poštovanjem

 

 

                                                                                                                                               Predsednik SS PPDiV-a

 

                                                                                                                                                 Dragan Zarubica  s.r.