U skladu sa izbornim procesom SS PPDIV Srbije je održao 4. Kongres u Beogradu, hotel Mažestik, na kojem je prisustvovalo 79 delegata koji su većinom glasova izabrali nove organe sindikata.   Na kongresu su izabrani novi predsednik SS PPDIV Srbije, članovi Statutarnog i Nadzornog odbora.  ...

Edukacija se nastavlja i u ovim teškim vremenima. Dvadestak mladih članova je prisustvovalo edukaciji sa željom da unesu novu energiju i podstaknu svoje kolege da se priključe sindikatu sa porukom NAVUCITE SE NA SINDIKAT!!!! ...

U hotelu Norcev, Iriški Venac održan je seminar u okviru projekta "Kroz saradnju u bolju budućnost" koji SS PPDIV Srbije ostvaruje zahvaljujući Olof Palme International Center iz Švedske. Na seminaru su bili prisutni predstavnici sindikalnih organizacija iz SS PPDIV Srbije koji su imali priliku da čuju...