Na sastanku Predsedništva SS PPDIV Srbije održanog  08.02.2021 god. posle prezentacije portala SSPPDIV od strane Despotov Dejana prisutni članovi su se složili da ukoliko se uočeni nedostaci otklone portal može pustiti u rad najkasnije do 15.02.2021. godine., a da se potom svima članovima Republičkog odbora...