U skladu sa izbornim procesom SS PPDIV Srbije je održao 4. Kongres u Beogradu, hotel Mažestik, na kojem je prisustvovalo 79 delegata koji su većinom glasova izabrali nove organe sindikata.   Na kongresu su izabrani novi predsednik SS PPDIV Srbije, članovi Statutarnog i Nadzornog odbora.  ...