PRAVILNIK O RASPODELI SINDIKALNE ČLANARINE  SAMOSTALNOG SINDIKATA ZAPOSLENIH U POLjOPRIVREDI, PREHRAMBENOJ, DUVANSKOJ INDUSTRIJI I VODOPRIVREDI SRBIJE

 

 

Na osnovu člana 96. Statua Samostalnog sindikata zaposlenih u poljoprivredi, prehrambenoj, duvanskoj industriji i vodoprivredi Srbije (u daljem tekstu: SS PPDIV Srbije), Republički odbor SS PPDIV Srbije na __. sednici održanoj 2.12. 2015. godine, usvojio je Pravilnik o raspodeli sindikalne članarine Samostalnog sindikata zaposlenih u poljoprivredi, prehrambenoj, duvanskoj industriji i vodoprivredi Srbije (u daljem tekstu: Pravilnik)

 

Član 1.

Ovim Pravilnikom regulišu se pitanja sticanja i raspodele sindikalne članarine u Samostalnom sindikatau PPDIV Srbije.

 

Član 2.

Zaposlenima članovima SSPPDIV Srbije u skladu sa odredbama Statuta SSPPDIV Srbije i odredbama ovog Pravilnika, poslodavac prilikom svake mesečne isplate zarade obračunava, raspoređuje i uplaćuje sindikalnu članarinu na odgovarajuće tekuće račune i to: sindikalne organizacije u preduzeću, pripadajuće gradske sindikalne organizacije Beograda ili Novog Sada, pripadajuće pokrajinske organizacije SSPPDIV Vojvodine ili Kosova i na tekući račun odgovarajućeg teritorijalnog oblika organizovanja Saveza samostalnih sindikata Srbije koji pružaju pomoć sindikalnim organizacijama SSPPDIV Srbije.

 

Član 3.

Ukupno odbijenu sindikalnu članarinu članova SS PPDIV Srbije poslodavac/finansijska služba preduzeća raspoređuje na sledeće račune:

 

1. za sindikalne organizacije sa sedištem van gradova Beograda, Novi Sad i pokrajina:

- 50% na račun sindikalne organizacije preduzeća ili ustanove

- 28% na račun Veća SSSS na teritoriji

- 22% na račun SSPPDIV Srbije

 

2. za sindikalne organizacije sa sedištem na teritoriji Grada Beograda:

- 50% na račun sindikalne organizacije preduzeća ili ustanove

- 33% na račun Gradske organizacije SSPPDIV Srbije 

- 17% na račun SSPPDIV Srbije

 

3. za sindikalne organizacije sa sedištem na teritoriji Grada Novog Sada:

- 50% na račun sindikalne organizacije preduzeća ili ustanove

- 50% na račun Gradske organizacije SSPPDIV Srbije 

 

4. za sindikalne organizacije sa sedištem na teritoriji pokrajina Vojvodine i Kosovo (mimo gradova Novi Sad i Beograd):

- 50% na račun sindikalne organizacije preduzeća ili ustanove

- 28% na račun Veća SSSS na teritoriji

- 10% na račun Pokrajinske organizacije SSPPDIV Srbije

- 12% na račun SSPPDIV Srbije

 

Član 4.

SSPPDIV Srbije deo svojih prihoda od članarine prenosi Savezu samostalnih sindikata Srbije (SSSS) u skladu sa potpisanim sporazumom kojim su regulisani međusobni odnosi, prava i obaveze, između SSPPDIV Srbije i SSSS. 

 

Član 5.

Pokrajinska oreganizacija SSPPDIV Srbije za Vojvodinu deo svojih prihoda od članarine prenosi Savezu samostalnih sindikata Vojvodine u skladu sa potpisanim sporazumom kojim su regulisani međusobni odnosi, prava i obaveze, između Pokrajinske organizacije SSPPDIV Srbije i SSSV. 

 

Član 6.

Gradske oreganizacije SSPPDIV Srbije deo svojih prihoda od članarine prenose gradskim većima SSSS Beograda i Novog Sada u skladu sa potpisanim sporazumom kojim su regulisani međusobni odnosi, prava i obaveze, između gradske organizacije SSPPDIV Srbije i Gradskog veća SSSS. 

 

Član 7.

Finansijska sredsta SSPPDIV Srbije i njegovih oblika organizovanja i delovanja mogu se koristiti isključivo za realizaciju zadataka utvrđenih programom rada.

 

Član 8.

Finansijskim planom prihoda i rashoda koji donose nadležni organi organizacionih oblika SSPPDIV Srbije određuje se trošenje sredstava po pojedinim namenama.

 

Član 9.

Kontrolu zakonitosti i namenskog trošenja sredstava pripadajuće članarine vrše nadzorni odbori po organizacionim delovima SSPPDIV Srbije.

 

Član 10.

Na pitanja koja nisu regulisana ovim Pravilima primenjuje se Statut SSPPDIV Srbije i važeći propisi koji se odnose na materijalno finansijsko poslovanje.

 

Član 11.

Ovaj Pravilnik donosi Republički odbor SSPPDIV Srbije i stupa na snagu danom donošenja.

 

                                                                                                                                          PREDSEDNIK

                                                                                                                                  _____________________

                                                                                                                                  dipl.inž. Dragan Zarubica

 
Ordinacija - Moj Zubar
Nedeljka Gvozdenovića 39
 
 

 

FITNES CENTAR

PLAY GYM

Војводе Миленка 40


 

 

Dečanska 14/VI, Beograd
sindikat.poljoprivrede@gmail.com
Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Blue Gray
Background Color
Text Color
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Scroll to top