Štampa

POS u skladu sa odlukom ROS –a ,o ućešću na obeležavanju 1.maja u Beogradu, učiniti sve i pozvati naše članove sa teritorije Vojvodine, da uzmu što aktivnije i masovnije učešće i dođu u Beograd, samostalno ili preko VSSS na teritoriji. 

GOS Beograda će preuzeti obavezu i organizovati, da što više koleginica i kolega dođe iz Beogradskih firmi , jer su na sednici ROS izrazili zadovoljstvo organizacijom obeležavanja 1.maja i rekli da će se maksimalno angažovati da ih bude što više ( makar po 10 iz svake firme).

GOS Novog Sada će preuzeti obavezu i maksimalno se ukljućiti u organizaciju dolaska u Beograd naših članova ,samostalno ili preko Veća SSS Novog Sada.

Molim sve funkcionere u SS PPDIV Srbije ( Predsednike - POS,GOS, Sind..Org.i članovi St.O. , N.O ) da u skladu sa svojim saznanjima , koja moraju biti verodostojna , nam dostave podatke do 12.4.2017. ( sreda ), o učešću naših članova na obeležavanju 1.maja , iz njihovih sredina tj. teritorije.

 

S poštovanjem Predsednik 

 Dragan Zarubica dipl.ing.s.r.