Savez samostalnih sindikata Srbije nastao je u borbi radnika za veća prava i njihovom sindikalnom organizovanju tokom 19. veka. Početkom prošlog veka, u maju 1903. godine, od postojećih strukovnih sindikata formira se Radnički savez Srbije, tako da je danas Savez samostalnih sindikata Srbije najstarija sindikalna centrala u Republici sa stogodišnjom istorijom delovanja.

Danas, u 2003. godini, Savez samostalnih sindikata Srbije organizuju 30 samostalnih sindikata formiranih za sve privredne grane i uslužne i javne delatnosti u koje je učlanjeno 847219 zaposlenih, što ga čini i najvećom sindikalnom centralom u Srbiji.

Zaposleni se učlanjuju i ostvaruju osnovna prava člana i zaštitu pred poslodavcima u 6897 sindikalnih organizacija formiranih u preduzećima i drugim ekonomsko-pravnim subjektima.

Učlanjavanje u samostalne sindikate dobrovoljno je i nije ničim uslovljeno (nacionalnom, verskom, političkom i sličnom pripadnošću).

Za zastupanje interesa zaposlenih i zaštitu njihovih prava na nivou autonomije i lokalne samouprave, Savez samostalnih sindikata Srbije formirao je u pokrajinama, okruzima, gradovima i opštinama 107 organizacija i 61 povereništvo.

Savez samostalnih sindikata Srbije kao organizacija zaposlenih ostvaruje svoju ulogu nezavisno od političkih stranaka, partija i pokreta koristeći metode i sredstva sindikalnog delovanja, pregovaranja i borbe u odnosima sa poslodavcima, Skupštinom, Vladom i drugim državnim organima i institucijama sistema, kao i putem saradnje na načelima solidarnosti sa drugim sindikalnim centralama u Republici Srbiji.

 

 
Ordinacija - Moj Zubar
Nedeljka Gvozdenovića 39
 
 

 

FITNES CENTAR

PLAY GYM

Војводе Миленка 40


 

 

Dečanska 14/VI, Beograd
sindikat.poljoprivrede@gmail.com
Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Blue Gray
Background Color
Text Color
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Scroll to top