BROJ:     009/2019

BEOGRAD 23.01.2019.g.

 

POŠTOVANI :

PREDSEDNICIMA  OSNOVNIH ORG.SSPPDIV SRBIJE

PREDSEDNICI  POS-а

PREDSEDNICI  GOS-а

PREDSEDNICIMA   STATUTARNOG I NADZORNOG ODBORA

ČLANOVIMA  ROS-, POS-а   i   GOS-A

 

PREDSEDNIŠTVO  ROS–A  SSPPDIV SRBIJE,   JE  NA SVOJOJ SEDNICI OD   23.1.2019. GODINE  , DONELO   SLEDEĆU :

 

                                                                    ODLUKU 

DA SE , DO 31 . MARTA  2019.GODINE ,  PRUŽI  MOGUĆNOST  SVIM  ČLANOVIMA  SSPPDIV SRBIJE,  ČLANOVIMA ORGANA SSPPDIV SRBIJE , NOSIOCIMA FUNKCIJA U SSPPDIV SRBIJE,  DA  RAZMATRAJU STATUT SSPPDIV SRBIJE NA SVOJIM  ORGANIMA ILI LIČNO KAO ČLANOVI SSPPDIV SRBIJE  I   EVENTUALNE PRIMEDBE,  PREDLOGE IZMENA   POJEDINIH ČLANOVA STATUTA SSPPDIV SRBIJE ,   DOSTAVE U PREDVIĐENOM ROKU,   STATUTARNOM ODBORU ,   KAKO BI STATUTARNIM ODBOR  MOGAO PRIPREMITI NOVI STATUT     ILI STATUT SA IZMENAMA I DOPUNAMA , DO JUNA MESECA,   JER SE MORAJU PRIPREMITI MATERIJALI  ZA  ČETVRTI KONGRES.

OBAVEZA JE  SVIH NOSILACA FUNKCIJA  OD  OSNOVNE ORGANIZACIJE SSPPDIV SRBIJE DO ČLANOVA NAJVIŠIH ORGANA SSPPDIV SRBIJE,  DA    UPOZNAJU  ČLANOVE SA  STATUTOM  I  PREDLOŽENIM    IZMENAMA  STATUTA,  NA SVOJIM ORGANIMA...

SVI PRELOZI UPUĆENI NA VREME DOSTAVIĆE SE STATUTARNOM ODBORU, KOJI ĆE RAZMATRATI PRISPELE   PREDLOGE I INICIJATIVE I PREDLOŽITI EVENTUALNE KOREKCIJE I IZMENE STATUTA  ,  ORGANIMA  NA USVAJANJE  .

 PREDSEDNIK  STATUTARNOG ODBORA SS PPDIV SRBIJE  JE VOJKAN PETROVIĆ, dipl.prаv.  , A ZA KORDINACIJU RADA   STATUTARNOG ODBORA  ZADUŽEN JE  SEKRETAR DRAGAN LUKIĆ.dipl.prаv. 

PREDLOGE SLATI NA  ADRESU :   SSPPDIV SRBIJE    ZA  STATUTARNI ODBOR  – DEČANSKA 14/6 BEOGRAD ,  ILI NA E-MAIL  vojа @ sindikat.rs

 

SMATRAMO DA JE OVO JEDINI ISPRAVAN NAČIN DA SE SVE ONO ŠTO NIJE DOBRO  ILI NEDOREČENO  REŠI NA NOVI NAČIN  SA NOVIM STATUTOM   ILI IZMENJENIM STATUTOM.

STATUT  SSPPDIV SRBIJE NALAZI SE NA SAJTU SSPPDIV SRBIJE  A IMAJU GA U VEĆINI  PREDSEDNICI SINDIKALNIH ORGANIZACIJA , A AKO NEMAJU MOGU GA SKINUTI SA NAŠEG SAJTA.

 

ZA PREDSEDNIŠTVO                                                                                 PREDSEDNK    

ROS SSPPDIV SRBIJE                                                                        DRAGAN  ZARUBICA dipl.ing.

 

como crear una pagina web

 
Ordinacija - Moj Zubar
Nedeljka Gvozdenovića 39
 
 

 

FITNES CENTAR

PLAY GYM

Војводе Миленка 40


 

 

Dečanska 14/VI, Beograd
sindikat.poljoprivrede@gmail.com
Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Blue Gray
Background Color
Text Color
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Scroll to top