PREMA KLASIFIKACIJI DELATNOSTI

                                                   (Uredba o klasifikaciji delatnosti – Službeni glasnik RS br 54/2010)

A

01 Poljoprivredna proizvodnja, lov i prateće uslužne delatnosti

01.1 Gajenje jednogodišnjih i dvogodišnjih biljaka

01.11 Gajenje žita (osim pirinča), leguminoza i uljarica

01.12 Gajenje pirinča

01.13 Gajenje povrća, bostana, korenastih i krtolastih biljaka

01.14 Gajenje šećerne trske

01.15 Gajenje duvana

01.16 Gajenje biljaka za proizvodnju vlakana

01.19 Gajenje ostalih jednogodišnjih i dvogodišnjih biljaka

01.2 Gajenje višegodišnjih biljaka

01.21 Gajenje grožđa

01.22 Gajenje tropskog i suptropskog voća

01.23 Gajenje agruma

01.24 Gajenje jabučastog i koštičavog voća

01.25 Gajenje ostalog drvenastog, žbunastog i jezgrastog voća

01.26 Gajenje uljnih plodova

01.27 Gajenje biljaka za pripremanje napitaka

01.28 Gajenje začinskog, aromatičnog i lekovitog bilja

01.29 Gajenje ostalih višegodišnjih biljaka

 

01.3 Gajenje sadnog materijala

01.30 Gajenje sadnog materijala

 

01.4 Uzgoj životinja

01.41 Uzgoj muznih krava

01.42 Uzgoj drugih goveda i bivola

01.43 Uz¬goj ko¬nja i dru¬gih ko¬pi¬ta¬ra

01.44 Uzgoj kamila i lama

01.45 Uzgoj ovaca i koza

01.46 Uzgoj svinja

01.47 Uzgoj živine

 

01.5 Mešovita poljoprivredna proizvodnja

01.50 Mešovita poljoprivredna proizvodnja

 

01.6 Uslužne delatnosti u poljoprivredi i delatnosti posle žetve

01.61 Uslužne delatnosti u gajenju useva i zasada

01.62 Pomoćne delatnosti u uzgoju životinja

01.63 Aktivnosti posle žetve

01.64 Dorada semena

 

01.7 Lov, traperstvo i odgovarajuće uslužne delatnosti

01.70 Lov, traperstvo i odgovarajuće uslužne delatnosti

 

03

Ribarstvo i akvakulture

03.1 Ribolov

03.11 Morski ribolov

03.12 Slatkovodni ribolov

 

03.2 Akvakulture

03.21 Morske akvakulture

03.22 Slatkovodne akvakulture

 

C

10 Proizvodnja prehrambenih proizvoda

10.1 Prerada i konzervisanje mesa i proizvoda od mesa

10.11 Prerada i konzervisanje mesa

10.12 Prerada i konzervisanje živinskog mesa

10.13 Proizvodnja mesnih prerađevina

 

10.2 Prerada i konzervisanje ribe, ljuskara i mekušaca

10.20 Prerada i konzervisanje ribe, ljuskara i mekušaca

 

10.3 Prerada i konzervisanje voća i povrća

10.31 Prerada i konzervisanje krompira

10.32 Proizvodnja sokova od voća i povrća

10.39 Ostala prerada i konzervisanje voća i povrća

 

10.4 Proizvodnja biljnih i životinjskih ulja i masti

10.41 Proizvodnja ulja i masti

10.42 Proizvodnja margarina i sličnih jestivih masti

 

10.5 Proizvodnja mlečnih proizvoda

10.51 Prerada mleka i proizvodnja sireva

10.52 Proizvodnja sladoleda

 

10.6 Proizvodnja mlinskih proizvoda, skroba i skrobnih proizvoda 

10.61 Proizvodnja mlinskih proizvoda

10.62 Proizvodnja skroba i skrobnih proizvoda

 

10.7 Proizvodnja pekarskih proizvoda i testenine

10.71 Proizvodnja hleba, svežeg peciva i kolača

10.72 Proizvodnja dvopeka, keksa, trajnog peciva i kolača

10.73 Proizvodnja makarona, rezanaca i sličnih proizvoda od brašna

 

10.8 Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda

10.81 Proizvodnja šećera

10.82 Proizvodnja kakao, čokolade i konditorskih proizvoda

10.83 Prerada čaja i kafe

10.84 Proizvodnja začina i drugih dodataka hrani

10.85 Proizvodnja gotovih jela

10.86 Proizvodnja homogenizovanih hranljivih preparata i dijetetske hrane

10.89 Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda

 

10.9 Proizvodnja gotove hrane za životinje

10.91 Proizvodnja gotove hrane za domaće životinje

10.92 Proizvodnja gotove hrane za kućne ljubimce

 

11 11.0 Proizvodnja pića

11.01 Destilacija, prečišćavanje i mešanje pića

11.02 Proizvodnja vina od grožđa

11.03 Proizvodnja pića i ostalih voćnih vina

11.04 Proizvodnja ostalih nedestilovanih fermentisanih pića

11.05 Proizvodnja piva

11.06 Proizvodnja slada

11.07 Proizvodnja osvežavajućih pića, mineralne vode i ostale flaširane vode

 

12 12.0 12.00   Proizvodnja duvanskih proizvoda

 

E

36 36.0 36.00 Skupljanje, prečišćavanje i distribucija vode

 

37 37.0 37.00 Uklanjanje otpadnih voda

 

M

75 75.0 75.00 Veterinarska delatnost

 

C

32 32.9 32.91 Proizvodnja metli i četki

 

F

42 42.2 42.21 Izgradnja cevovoda

 

F

42 42.9 42.91 Izgradnja hidrotehničkih objekata

como crear una pagina web

 
Ordinacija - Moj Zubar
Nedeljka Gvozdenovića 39
 
 

 

FITNES CENTAR

PLAY GYM

Војводе Миленка 40


 

 

Dečanska 14/VI, Beograd
sindikat.poljoprivrede@gmail.com
Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Blue Gray
Background Color
Text Color
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Scroll to top